Przedszkole dzisiaj


Organem prowadzącym przedszkole jest m. st. Warszawa, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje

Kuratorium Oświaty w Warszawie
z siedzibą:
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa


Od 1 września 2012 r. stanowisko dyrektora piastuje Pani Agnieszka Kozłowska.

W roku 2014 Przedszkolu nr 74 została nadana nazwa - „Przy Zielonym Wzgórzu”.O przedszkolu


Przedszkole Nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” zlokalizowane jest na terenie miasta stołecznego Warszawy w dzielnicy Wola przy ul. Wolskiej 79. Położone jest w enklawie wolskiego osiedla w otoczeniu pięknych, starych drzew. Olbrzymi ogród przedszkolny, sprzyja bezpiecznemu i wszechstronnemu rozwijaniu sprawności ruchowej dzieci, a każda pora roku stwarza inne możliwości poznawcze. Teren wyposażony jest w bezpieczne place zabaw (nawierzchnia trawiasto-tartanowa), podzielony na strefy dla każdej grupy wiekowej. Na terenie ogrodu znalazły swoje miejsce rabaty do hodowli warzyw i ziół oraz klomby z kwiatami. Teren wokół przedszkola jest bezpieczny i odległy od hałasu miejskiego.

W głębi ogrodu znajdują się dwa budynki połączone ze sobą łącznikiem.

Nasze przedszkolePierwszy budynek – wybudowany został w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku (od dnia 1 września 2022 r. wyłączony z użytkowania z powodu planowanego generalnego remontu wewnątrz budynku). W budynku, na parterze znajdują się dwie sale dydaktyczne dla młodszych dzieci z przyległymi do nich łazienkami, holl, szatnie, pomieszczenia administracyjne i sanitarne. Na pierwszym piętrze mieści się duża przejściowa sala gimnastyczna, z której jest wejście do dwóch sal dydaktycznych (z przyległymi do nich łazienkami) dla starszych grup, kuchnia, pomieszczenia administracyjne. W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze, magazyny, pomieszczenie sanitarne.

Drugi budynek – został wybudowany w latach 2021 – 2022. Inwestycja powstała bezpośrednio przy istniejącym obiekcie. Oficjalne otwarcie nowego budynku przedszkola odbyło się dnia 31 sierpnia 2022 r. W dwukondygnacyjnym budynku mieści się m.in.: 6 sal zajęciowych z przyległymi do nich łazienkami (dwie sale na parterze i 4 sale na pierwszym piętrze; wszystkie sale wyposażone są w kąciki zainteresowań, zabawki i pomoce dydaktyczne oraz monitory interaktywne), sala gimnastyczno-rytmiczna, szatnia dla dzieci, gabinety dla dyrektora i administracji, gabinety dla specjalistów, pomieszczenia pracownicze oraz w pełni wyposażone zaplecze kuchenne. W sumie 1425 m kw. nowej powierzchni.

W nowej, rozbudowanej części przedszkola edukację ma możliwość podjęcia ok. 150 dzieci.

Pomieszczenia przedszkolaPrzedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" jest przedszkolem, które:

 • Prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo - dydaktyczną w zakresie realizacji podstawy programowej;

 • Dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

 • Zatrudnia nauczycieli i specjalistów posiadających odpowiednie przygotowanie pedagogiczne;

 • Posiada nowoczesne zaplecze kuchenne pozwalające na przygotowywanie zdrowych posiłków na miejscu (posiłki przygotowywane z wykorzystaniem pieców konwekcyjno-parowych). • Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00
  W godzinach tych odbywają się planowane i prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne dla dzieci, bezpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone przez instruktorów zajęć dodatkowych (gimnastyka korekcyjna, zajęcia umuzykalniające, j. angielski), zabawy i gry na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki, działania podejmowane z inicjatywy dzieci i ich potrzeb.

  W przedszkolu realizowane są również cyklicznie dodatkowe działania innowacyjne i programy autorskie m.in.:

 • „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” – dzielnicowy program ekologiczny, pod hasłem „Eko z Twoją Wolą”;

 • „Przedszkolak widzem i aktorem” – program edukacji teatralnej;

 • "Little artists from the green hill" ” – innowacja pedagogiczna (zabawy z j. angielskim);

 • „Kuchcikowo” – program kulinarny;

 • „Miś Domiś – Dobra Rada” – innowacja pedagogiczna (mająca na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych).


 • W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna asystentka, a dodatkowo w grupie dzieci najmłodszych zatrudniona jest pomoc nauczyciela.
  Wszystkie nauczycielki pracują nad rozwijaniem i doskonaleniem dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków gotowości szkolnej.

  W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferowany jest otwarty styl i aktywne metody nauczania. Nauczycielki tworzą sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. Na stałe zagościła u nas praca metodą projektu badawczego, która umożliwia każdemu dziecku odnaleźć to, w czym czuje się najlepiej. Dzieci "badają" swój „projekt” odpowiadając sobie na pytania, które ich zaciekawiły, a następnie prezentują swoją wiedzę rodzicom i innym wychowankom przedszkola. Dzięki pracy tą metodą wykorzystujemy również potencjał naszych rodziców, którzy stają się współprowadzącymi projekt, a czasem ekspertami.

  Cała kadra dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy przedszkola. Nauczycielki systematycznie podnoszą własne kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych warsztatach, kursach, szkoleniach.

  Realizacja procesu edukacyjnego w naszej placówce ma na celu stworzenie optymalnych warunków wychowawczych oraz wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi każdego wychowanka.


  Naczelną zasadą naszych działań jest traktowanie dziecka jako niepowtarzalnej osobowości mającej prawo
  do rozwoju w swoim indywidualnym tempie i czasie, a rolą nauczyciela - wspomaganie tego rozwoju.  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


  Design Downloaded from Free CSS Templates | Free Website Templates