Ważne adresy i telefonyWydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola

01-003 Warszawa
Al. Solidarności 90

e-mail: ow.wola@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału - Mariola Zielińska
tel: 22 443 56 70

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola ds. Oświaty - Grażyna Orzechowska-Mikulska
tel: 22 443 56 07

Inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - Justyna Korga
tel: 22 443 56 77

 


Kuratorium Oświaty

00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 32

Mazowiecki Kurator Oświaty - Aurelia Michałowska

tel. centrala: 22 551 24 00
fax: 22 826 64 97
e-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl

 


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2

01-197 Warszawa
ul. Karolkowa 53A
tel.: 22 836-70-88 lub 519 716 101
strona www: www.poradnia2.waw.pl

 

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY DZIECKU KRZYWDZONEMU


Komitet Ochrony Praw Dziecka

00-521 Warszawa
ul. Hoża 27A lok. 5
tel/fax: 22 626 94 19
e-mail: a.jarzyna@kopd.pl

 


Poradnia Problemów Rodzinnych

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych
tel: 22 643 98 61 oraz 22 641 70 51
Gabinet Psychoterapii Grupy Synapsis
tel: 22 629 25 77

 


Stowarzyszenie OPTA

Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA
Warszawa ul. Marszałkowska 85 lok.34
tel: 22 622 52 52 oraz 22 626 05 00

 


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

00-062 Warszawa
ul. Kredytowa 6 lok. 20
tel/fax: 22 826 10 16
e-mail: pcyf@pcyf.org.pl

 


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Biuro Fundacji

00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 12/25
tel: 22 616 02 68
strona www: https://fdds.pl
e-mail: biuro@fdds.pl


Centrum Dziecka i Rodziny

03-926 Warszawa
ul. Walecznych 59
tel: 22 616 16 69
strona www: https://fdds.pl
e-mail: cdir@fdds.pl

 


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

02-326 Warszawa
Al. Jerozolimskie 155
Tel: 22 250 63 25 oraz 22 250 63 26
strona www: www.parpa.pl
e-mail: parpa@parpa.pl


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Design Downloaded from Free CSS Templates | Free Website Templates