Zgłaszanie nieobecności


Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/326/2011 Rady miasta st. Warszawy w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy § 3 ust.7 i 8 oraz Zarządzeniem nr 1398/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m. st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki § 1 informujemy, że w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty za pobyt oraz żywienie podlegają zwrotowi pod warunkiem poinformowania przedszkola o nieobecności dziecka:

Opłata za żywienie - zwrot dokonywany będzie, gdy nieobecność zostanie zgłoszona najpóźniej w tym dniu do godziny 9.00.

Zgłoszenie nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywać będzie można w następujących formach:
1. telefonicznie osobie odbierającej telefon, która przekazuje niniejszą informację nauczycielce grupy dokonującej wpisu w rejestrze zgłoszenia,
2. osobiście w przedszkolu po wpisaniu w rejestr zgłoszenia.


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Design Downloaded from Free CSS Templates | Free Website Templates